Organizasyon
Komitesi
Organizasyon
Komitesi
TR
EN
EN
Sempozyum
Hakkında
Sempozyum
Hakkında
Konuşmacılar
& Program
Konuşmacılar
& Program
Sempozyum
Fotoğrafları
Sempozyum
Fotoğrafları
Konuşmalar
Konuşmalar
Basın
Basın
İletişim
İletişim

Konuşmacılar & Program

Prof. Dr. Abdussamed Romero ROMAN

Mekkede 1985-1996  yıllarında Ümmül Kura Üniversitesinde Sosyoloji üzerine eğitim aldı. Daha sonra Arap dili üzerine doktorasını tamamladı.1993 tarihinde İspanya'da bulunan Zagra Kültür Derneği Başkanlığını yaptı. 2002-2008 yılları arasında Endülüs Fakültesinde bilimsel çalışmalarda bulundu. Endülüs hakkında geniş bir bilgiye sahip olan Romero evli ve 2 çocuk babasıdır.

Dr. Ahmet HAKKI

1959 yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ta doğan Ahmet Hakkı 1983 yılında Bağdat Üniversitesi’nden yüksek kimya mühendisi olarak mezun oldu.

Irak'ta kamu kuruluşlarında mühendis olarak çalıştı. 1996 yılında İngiltere Brunel Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında doktorasını tamamladı.

Uzun süre Kopenhag’da yaşayan Dr. Ahmet Hakkı Danimarka İskandinav Vakfı başkanlığı ve Cenevre merkezli Özgürlükler ve İyi Yönetim Teşkilatı başkanlığını yaptı.

Kendisi şu an Irak üzerine araştırmalar yapan Rafideyn Stratejik Araştırmaları Merkezi (RASAM) başkanlığını yapmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet KAVAS

1964 yılında doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 1991 tarihinde Paris’te Afrika'da İslam ve Müslüman Toplumlar Uzmanı Prof. Dr. Jean-Louis Triaud'un yanında “1835-1912 Yılları Arasında Osmanlı İdaresi ile Senusiye'nin Münasebetleri” konulu yüksek lisans tezini bitirdi. 25 Mayıs 1996 tarihinde aynı bölümde ve aynı danışmanın yanında Fransızca Konuşulan Afrika'da Modern Arapça-İslam Eğitiminin Gelişmesi- Mali Cumhuriyeti Medreseleri 1980-1994 Yılları arasında Başkent Bamako'nun Konumu  konulu doktora tezini tamamlayarak savundu.

1996-2006 tarihleri arasında İSAM'da (İslam Araştırmaları Merkezi) araştırmacı olarak görev yaptı.

2008 yılı Ağustos ayından itibaren geçici görevlendirme ile Başbakanlık Müşaviri olan ve 2009 yılında profesörlük unvanı alan Ahmet Kavas halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevine devam etmektedir.

Özellikle Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde Afrika ile ilgili belgelere dayalı olarak "Osmanlı Afrika’sı" konusundaki araştırmalar yapmaktadır.

Ali Ahmed REYSUNİ

1943 yılında dünyaya geldi. 1979 yılında Şefşavin bölgesindeki en Nasiha adlı ilk İslami dergiyi çıkardı. İnsanlara İslam’ı İspanyolca anlatmada yetkin bir şahsiyettir. 1964 yılından bu yana çeşitli camilerde vaizlik ve mürşitlik yaptı. Birçok İslami, ilmi kurum ve sivil toplum örgütünün kuruluşunda rol oynadı, görev aldı.   Endülüs mirası ve Fas-İspanya ilişkileri uzmanıdır. Cuma hatipliği yaptı.

Yeni mühtedi Müslümanlar için İslam Medeniyetini tanıttığı 13 seminer düzenledi. 2005 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO)  ile işbirliği içinde ilk uluslararası medeniyetler ittifakı forumunu düzenledi.

İlk defa Faslı Müslümanlar arasında Şer’i forum düzenledi. Binlerce tarihi ve ilmi belge ve dökümandan oluşan  arşivi mevcuttur. 1971 yılından bu yana Fas Alimler Birliği üyesi. Birkaç kitap müellifi. Canlı ve kayıt olarak çok sayıda video programı vardır. Fas birinci ve ikinci kanallarında yayımlandı.

Libya, Katar, Suudi Arabistan gibi Arapça birçok televizyon kanalında programlara katıldı. Yine İspanya, Almanya ve İngiltere’deki çeşitli İspanyolca televizyon programlarına katıldı. Amerika’da Cuma hutbesi verdi, dersler ve seminerler verdi.

KAYIT: 09.00

 

AÇILIŞ ve PROTOKOL KONUŞMALARI: 10.00

 

   -Kur’an-ı Kerim Tilaveti

    Hasan Lütfi RAMAZANOĞLU

 

   -İDSB Tanıtım Filmi Gösterisi

 

   -Açılış Konuşması

    Necmi SADIKOĞLU,

    İDSB Genel Sekreteri

 

   -Protokol Konuşmaları

    Dr. Halit EREN

    IRCICA Genel Direktörü

 

I. OTURUM: 11.00-12.30

    Oturum Başkanı: Doç. Dr. Lütfi ŞEYBAN,

    Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü / Türkiye

 

    Yaşar ŞADOĞLU,

    Araştırmacı, Yazar /Türkiye

    “Endülüs Tarihinin Satır Başları”

 

    Ali Ahmed REYSUNİ,

    Endülüs Mirası ve Fas-İspanya İlişkileri Uzmanı Araştırmacı, Yazar / Fas

    İslam Medeniyeti’ne Endülüs’ün Katkısı”

 

    Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR,

    Ankara İlahiyat Fakültesi / Türkiye

    “Endülüs Tecrübesinin Bugün için Önem ve Değeri”

 

Namaz ve Yemek Arası: 12.45-14.00

 

    Doç.Dr. İbrahim Kalın, Başbakan Başdanışmanı

    “Birarada Yaşama Modeli Olarak Endülüs"

 

II. OTURUM: 14.00-16.00

 

    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet KAVAS,

    Başbakanlık Müşaviri, İstanbul İlahiyet Fakültesi / Türkiye

 

    Prof. Dr. Antonio Romero ROMAN

    Akademisyen, eski Belediye Başkanı, İnsan Hakları Aktivisti / İspanya

    “Endülüs İslam Medeniyetinin Mirası-Etkileri”

 

    Dr. Ahmet HAKKI,

    Siyaset Bilimci / Irak

    “Bağdat ile Kurtuba Arasında Yaşanan Medeniyet-Kültürel Rekabet”

 

   Malik A. RUİZ,

    İspanya Müslüman Cemaati Lideri / İspanya

    “Mekke ile Batı arasındaki İlişki ve Endülüs Bağlamında

    Önemli Tarihsel Arkaplan”

 

    Fatma Merve ÇINAR,

    Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Türkiye

    “Türkiye'de Endülüs'le İlgili Yapılan Çalışmalar”

 

KAPANIŞ KONUŞMASI:

    Av. Ali KURT

 

Fatma Merve ÇINAR

1986 yılında Ankara’da doğdu.2004 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne girerek lisans eğitimini 2008 yılında tamamladı. Aynı sene, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi Bilim Dalı’nda doktoraya başladı ve ardından Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu.2008 yılında TÜBİTAK yurt içi doktora bursunu kazandı.

2009 yılında başlayan Ankara Üniversitesi BAP destekli Osmanlı-Lâtin Amerika İlişkilerinin Başlangıcı adlı projede araştırmacı olarak görev aldı. Hâlen araştırma görevlisi olarak Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi Anabilim Dalı bünyesinde Endülüs’te Kadın adlı tez çalışmasını yürütmektedir. Arapça, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

Doç. Dr. İbrahim KALIN

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Malezya’daki İslam Üniversitesi’nde yüksek lisans, ABD’deki George Washington Üniversitesi’nde karşılaştırmalı beşeri bilimler ve felsefe alanında doktora yaptı. Amerika’da College of the Holy Cross’ta dersler verdi. Felsefe, İslam düşüncesi ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda uzmanlaştı. SETA adlı araştırma şirketinin kurucu başkanı. Akademik yayınlarının ve yorum yazılarının yanı sıra MacMillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedik eserlere de katkıda bulundu. Aylık yayınlanan Anlayış dergisi yazarları arasındaydı.

Halen Başbakan Başdanışmanlığı ve Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.

Abdurrahman Malik RUİZ

İspanyol asıllı olup 22 yaşındayken 1992 yılında Müslüman oldu. Granada Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini bitirdi.

1999 yılında İspanya’daki Müslüman Cemaatin lideri olarak seçildi.

Gırnata Büyük Camisinin idaresini yürüten Gırnata Cami Vakfı’nın 2001 yılından beri başkanlığını yapmaktadır.

Şehirde cami inşaatı yapma projeleri geliştiren Seville Cami Vakfı’nın da 2004 yılından beri başkanlığını yapmaktadır.

2005 yılından bu yana İspanyol hükümetince yasalaştırılan tüm yaştaki çocuklar için ilk İslami eğitim projeleri geliştiren Al Andalus Eğitim Vakfı’nın başkanlığını yapmaktadır.

İspanyolca yayın yapan tek Müslüman gazete olan İslam Today’ın Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır.

2005 yılından bu yana Avrupa Müslüman Birliği (EMU) adlı teşkilatın başkan yardımcılığını yürütmektedir.

İslam ile ilgili multimedia projelerini geliştiren Garnata Media projesinin CEO’sudur.

Çoğunlukla Arapça’dan İspanyolcaya çevirilerin yapıldığı meşhur yayınevi Madrasa Editorial’ın CEO’sudur.

Prof.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

1957 doğumlu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu. İspanya Müslümanları üzerine hazırladığı teziyle 1989’da doktorasını tamamladı. 2000’de profesörlük ünvanını aldı. İslamî konularda araştırmalar yapmak ve konferanslar vermek üzere Mısır, İspanya, İngiltere, Almanya, Belçika, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail, Afganistan, Yemen ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti.

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini devam ettirmektedir. İslam Medeniyetine ve Hz. Peygamber’in hayatına dair çok sayıda bilimsel çalışması bulunmaktadır. İngilizce, İspanyolca ve Arapça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yaşar ŞADOĞLU

1959 Rize'de doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi İstanbul'da okudu. 1978 yılında Eyüp Lisesi'nden mezun oldu. 1973-76  yılları arasında MTTB Orta Öğrenim Komitesinde Sosyal faaliyetlere başladı. 1976-1978 döneminde İstanbul Akıncılar Derneği Teşkilatlanma başkanlığı ve Akıncı Liseliler Birliği Kurucu Genel Başkanlığını  yaptı.  Bu dönemde Mesut Uçakan'ın yanında Reji Asistanı olarak çalıştı ve Mutlak Fikir Estetiği ve Sinema dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.

1980 yılında girdiği  İTİA Siyasal Bilimler Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu.1985 sonrası dönemde  çeşitli yayın organlarında makaleleri yayınlandı.  Avusturya'da Osmanlı İzleri isimli bir kitap yayına hazırlamaktadır.  Ensar Vakfı Kurucular Kurulu üyesi olup,  2002 - 2008 yılları arasında Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılığı yaptı.2002 Yılından bu yana TGTV  yönetiminde Ensar Vakfı'nı temsilen yer aldı. Kuruluşundan bu yana,  İDSB faaliyetlerinde de Ensar Vakfı'nı temsil etmektedir.